Polityka prywatności


Polityka prywatności
(dalej również: „Polityka”)

 
W Konfrontuj możesz mieć pewność że:
 
a. przestrzegamy stosownych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;

b. chronimy Twoje dane od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Zbudowaliśmy nasz system techniczny w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych w przypadku awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerwami w dostawie energii elektrycznej;

c. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisie współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Korzystanie z Konfrontuj oraz przekazywanie danych osobowych przez Użytkowników lub Gości jest dobrowolne. Gromadzimy dane, które nam przekazujesz, abyś mógł prawidłowo korzystać z Serwisu i otrzymywać Newsletter.
 
Wyrazy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Polityce mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu Konfrontuj. Szczegółowe zasady dot. ochrony danych osobowych możesz znaleźć właśnie w Regulaminie Serwisu Konfrontuj.
 
Kwestie techniczne
 
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Konfrontuj wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 
Pliki cookies
 
Serwis Konfrontuj korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).
 
Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone).
 
Pliki cookies w szczególności ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.
Jeśli użytkownik internetu korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.
 
Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie Konfrontuj służą przede wszystkim prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu oraz wygodzie osób odwiedzających.
 
Użytkownik lub Gość może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies w ramach Serwisu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.
 
Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Przy czym ścieżki dostępu mogą zależeć od wersji przeglądarki.
 
Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu.
 
Kontakt z nami
 
Masza możliwość bezpośredniego kontaktu z nami poprzez formularz dostępny na stronie [ ] / poprzez adres [ ] / poprzez formularz kontaktowy.
 
Postanowienia końcowe
 
W przyszłości możemy zmienić Politykę Prywatności – może to nastąpić z ważnych powodów, do których należą:
 
a. zmiana przepisów prawa regulujących działalność Serwisu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub Polityce;

b. konieczność dostosowania działalności Konfrontuj do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

  • decyzji właściwego w zakresie działalności Konfrontuj organu administracji publicznej lub
  • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Konfrontuj

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Konfrontuj spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Konfrontuj Usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu lub Polityki, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Konfrontuj dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych w ramach Serwisu.

Każdorazowo umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany z punktu widzenia Użytkownika lub Gościa będą odpowiednio wyróżnione, tak abyś był o nich poinformowany.
 
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Konfrontuj są zgody udzielone przez Użytkowników. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.
 
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Loading...
Czekaj...